Utbildning

Utbildning av instruktörer är under uppbyggnad

Grunden för en bra upplevelse och goda träningsresultat är välutbildade instruktörer.

Utbildningen kommer att vara uppdelad i olika inriktningar beroende av deltagarnas bakgrund och intresse.

 

Om du har intresse av att delta i en instruktörsutbildning eller kanske vara en utbildningspartner till oss vänligen kontakta Lars Martinsson för mer information.

Kontaktuppgifter

Martinsson Konsult & Försäljning AB
Mölndalsvägen 30 A, 412 63 GÖTEBORG

Telefon: 070 – 545 88 91
Fax: 031 – 49 47 06
E-post: info@slashpipe.se